Er online reklamer bedre for miljøet?

Der er mange myter om, at de fysiske reklamer er mere skadelige for vores miljø end online reklamer. De fysiske reklamer beskyldes for at udrydde vores skove samt at fremme et højt CO2-udslip. Men dette er faktisk ikke helt korrekt.

Bæredygtig skovbrug
Størstedelen af det træ der bruges til de trykte reklamer i Danmark, er resttræ fra udtynding af skovene i Sverige og Finland. Udtyndingen sker for at give plads til unge nye træer og derved sikre skovens sundhed. De unge træer har en større evne til at lagre CO2 end gamle træer, hvorfor det at fælde de gamle træer og erstatte dem med nye, faktisk fremmer en positiv effekt på vores miljø.

Herudover er Sverige underlagt en lov om bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der bliver plantet tre nye træer hver gang der bliver fældet to.

Genbrug af reklametryksager
Vi danskerne er rigtig gode til at smide vores reklamer til genbrug, og det er rigtig positivt for vores miljø. De trykte reklamer bliver nemlig trykt på genbrugspapir og faktisk genbruges hver tryksag op til 7 gange, før det ikke længere er muligt at skabe en ny tryksag ud af den. Dette er med til at mindske miljøpåvirkningen betydeligt.

CO2 udledning
Et helt års reklametryksager til en husstand svarer i CO2 til én køretur i bil på ca. 80 km. eller et årligt forbrug på 48 liter mælk. Ja, faktisk udgør den årlige mængde af reklamer kun 0,6 procent af en husstands samlede CO2 udledning.

Set ud fra et CO2 synspunkt udledes der 20 % mindre CO2 ved at læse reklameavisen fysisk sammenlignet med at bruge 30 minutter på at læse den online.

Hvorfor så læse reklamerne online?
Online reklamerne er et godt supplement til de fysiske reklameaviser, da de fx er let tilgængelige på din smartphone eller tablet, når du står nede i butikken. Online reklamer er også for dig, som har sat et Reklamer Nej Tak mærke på postkassen, men som alligevel en gang i mellem gerne vil læse om de gode tilbud, som detailbutikkerne kører.

Man kan læse reklamerne online på minetilbud.dk eller gennem minetilbud appen.