Afgift på reklamer lagt i graven

DR lavede tilbage i november 2012 et indsalg om, at den daværende regeringen ville reducere antallet af reklameaviser ved at pålægge detailkæderne en afgift for hver trykt reklameavis.

Dette er efterhånden længe siden og foreslaget er siden da blevet debatteret meget i EU. Regeringens grundlag for afgiften var baseret på påskuddet om, at reklameaviser skader miljøet. Dette er blevet slået til jorden flere gange, da flere undersøgelser har vist, at reklameaviser ikke er så skadelige for miljøet, som man skulle tro. Takket være genbrugspapir samt bæredygtig skovbrug, står reklameaviser faktisk for en meget lille del af den almene danskers samlede CO2 udledning.

Derudover fandt man frem til, at den omtalte afgift ville gøre det dyrere for detailkæderne at reklamere, hvilket vil gå hårdt udover de små kæder især. Dette ville betyde mindre konkurrence mellem detailkæderne og derved også dyrere varer for forbrugerne. Som den daværende vicedirektør Claus Bøgelund fra tv2.dk udtalte:

“Når detailhandlen pålægges nye afgifter, ender regningen i sidste ende hos forbrugerne i form af højere priser”.

I 2015 besluttede regeringen sig endeligt for at lægge  reklameafgiften i graven, hvilket gjorde at 600 job blev reddet. Læs mere her.

Du kan læse mere om tilbudavisernes påvirkning på miljø og dagligvarepriserne i følgende artikler: